Wettelijke vermeldingen

WETTELIJKE VERMELDINGEN / GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE SITE WWW.PASSOA.COM

Artikel 1 – Wettelijke vermeldingen

De website www.passoa.com (hierna te noemen “Passoã”) wordt uitgegeven door de Vennootschap Passoã NV geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Parijs onder nummer 822 795 779, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op het adres 15-17 Rue Scribe – 75009 Parijs, met een maatschappelijk kapitaal van 71.428.572 euro (hierna te noemen de “Vennootschap”).
Directeur van de Vennootschap is De heer Tal Nadari
Passoã wordt gehost door IN2IP, Oude Vest 11, 2312 XP Leiden, telefoon: +31 88 338 6833.

Artikel 2 – Toegang tot Passoã

De toegang tot Passoã is verboden voor minderjarigen.
De toegang tot Passoã is beperkt tot personen die de legale leeftijd hebben die verbinding maken vanaf Frans grondgebied. Als u niet aan dit criterium voldoet, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de wetgeving van het land van waaruit u verbinding maakt u een dergelijke toegang toestaat.
Elk gebruik van Passoã is onderworpen aan de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers, dat wil zeggen voor alle internetgebruikers met toegang tot Passoã.
De Vennootschap kan op ieder moment de gebruiksvoorwaarden aanpassen door deze publicatie bij te werken.
Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze pagina te controleren en u te informeren over de bijgewerkte gebruiksvoorwaarden, die in werking treden zodra ze geplaatst zijn. Indien u uw gebruik van Passoã voortzet, aanvaardt u deze voorwaarden.

Artikel 3 - Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op alle materialen op Passoã (met inbegrip van siteplan, lay-outs, gedeponeerde merken, modellen, logo's, teksten, afbeeldingen, audio- en videomateriaal) zijn het eigendom van de Vennootschap of haar partners.
Elke reproductie, kopie of gebruik van onderdelen van Passoã, op welke wijze dan ook, zonder de toestemming van de Vennootschap of haar partners zal een inbreuk vormen en kunnen leiden tot een gerechtelijke procedure.

Artikel 4 - Hyperlinks

Als u wilt linken naar Passoã, moet u vooraf uitdrukkelijke toestemming verkrijgen door een aanvraag te sturen naar het volgende e-mailadres info@passoa.com.
In ieder geval gaat u ermee akkoord om geen deep linking te gebruiken, de techniek waarbij een pagina van Passoã wordt genest binnen een andere website.
Passoã kan hyperlinks naar andere, door derden beheerde websites bevatten en waarover de Vennootschap geen controle heeft.
Dienovereenkomstig is de Vennootschap in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud, informatie, producten en diensten die worden aangeboden op de sites toegankelijk via hyperlinks op Passoã en is zij in geen geval aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van deze sites.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheid

De Vennootschap herinnert u aan de kenmerken en beperkingen van het internet en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van uw aansluiting op dit netwerk via Passoã.
U erkent uitdrukkelijk Passoã op eigen risico en onder uw eigen verantwoordelijkheid te gebruiken. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, materieel of immaterieel, met inbegrip van uw computer- of telecommunicatieapparatuur, opgeslagen gegevens en de gevolgen daarvan in uw persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten.
Daarnaast kan de Vennootschap niet aansprakelijk worden gesteld als Passoã niet beschikbaar is, ongeacht het tijdstip, de reden of de duur van het niet beschikbaar zijn. Toegang tot Passoã kan een tijdelijke of permanente schorsing zijn zonder voorafgaande kennisgeving.
De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de toegang tot Passoã wegens schending van de gebruiksvoorwaarden te beëindigen of te beperken.

Artikel 6 - Gebruik van Passoã / Inhoud van Passoã

U dient Passoã enkel te gebruiken voor legale doeleinden. U dient Passoã niet te gebruiken:
Op een manier die de wet- of regelgeving, lokaal, nationaal of internationaal schendt;
Op een manier die onwettig of frauduleus is of illegale of frauduleuze gevolgen zal hebben.

Artikel 7 - Persoonlijke gegevens

De Vennootschap verzamelt via Passoã geen persoonlijke gegevens.

Artikel 8 - Cookies

Een cookie is een tekstbestand met informatie dat naar uw computer of mobiel apparaat gedownload wordt bij het bezoeken van een website. De Vennootschap maakt gebruik van cookies om het functioneren van Passoã voor de gebruiker te verbeteren.
Deze cookies hebben voor een deel tot doel om bezoekersstatistieken bij te houden, en ook om de leeftijd van de gebruikers op te slaan om te voorkomen dat het leeftijdsfilter bij elk bezoek naar voren komt.
Ze zijn uitsluitend bestemd voor de exploitatie van de Vennootschap in verband met het gebruik van de site.
Als u deze cookies wenst te verwijderen, kunt u uw Internetbrowser dienovereenkomstig instellen. Om Uw cookies te verwijderen moet u de internetgeschiedenis verwijderen.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers, zonder beperking in tijd en ruimte. U stemt ermee in dat alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van Passoã uitsluitend onder de bevoegdheid van de Franse wet en de Franse rechtbanken vallen.